sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms. Tường Vi
Sales - 01262 569 569

Máy Tính Tiền Cầm Tay - PDA

PDA Intermec
PDA Intermec
Máy tính tiền cầm tay - PDA
Máy tính tiền cầm tay - PDA
PDA Datalogic
PDA Datalogic
PDA Denso
PDA Denso
PDA Honeywell
PDA Honeywell

Máy In Mã Vạch

Máy in mã vạch Argox
Máy in mã vạch Argox
Máy in mã vạch  Avery
Máy in mã vạch Avery
Máy in mã vạch Bixolon
Máy in mã vạch Bixolon
Máy in mã vạch Cab
Máy in mã vạch Cab
Máy in mã vạch Cab
Máy in mã vạch Cab
Máy in mã vạch Citizen
Máy in mã vạch Citizen
Máy in mã vạch Datamax
Máy in mã vạch Datamax
Máy in mã vạch Sato
Máy in mã vạch Sato
Máy in mã vạch Toshiba
Máy in mã vạch Toshiba
Máy in mã vạch Zebra
Máy in mã vạch Zebra

Đầu Đọc Ghi Xóa Thẻ Từ

Đầu đọc ACS
Đầu đọc ACS
Đầu đọc ACS
Đầu đọc ACS
Đầu đọc Tysso
Đầu đọc Tysso
Đầu đọc Uniform
Đầu đọc Uniform
Đầu đọc Uniform
Đầu đọc Uniform

Mực In Mã Vạch

Mực Armor
Mực Armor
Mực Datacard
Mực Datacard
Mực ITW
Mực ITW
Mực Zebra
Mực Zebra
Mực RICOH
Mực RICOH

Giấy In Mã Vạch

Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch
Giấy in mã vạch

Máy In Thẻ Nhựa

Máy in thẻ nhựa Datacard
Máy in thẻ nhựa Datacard
Máy in thẻ nhựa DCP
Máy in thẻ nhựa DCP
Máy in thẻ nhựa Fargo
Máy in thẻ nhựa Fargo
Máy in thẻ nhựa Zebra
Máy in thẻ nhựa Zebra
Máy in thẻ nhựa Zebra
Máy in thẻ nhựa Zebra

Máy Quét Mã Vạch

Máy quét mã vạch Motorola
Máy quét mã vạch Motorola
Máy quét mã vạch Argox
Máy quét mã vạch Argox
Máy quét mã vạch Datalogic
Máy quét mã vạch Datalogic
Máy quét mã vạch Denso
Máy quét mã vạch Denso
Máy quét mã vạch Zebex
Máy quét mã vạch Zebex

Máy Tính Tiền

Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Casio
Máy tính tiền Pro Cash
Máy tính tiền Pro Cash
Máy tính tiền Pro Cash
Máy tính tiền Pro Cash

Máy In Hóa Đơn

Máy in hóa đơn Bill Birch
Máy in hóa đơn Bill Birch
Máy in hóa đơn Bill Bixolon
Máy in hóa đơn Bill Bixolon
Máy in hóa đơn Bill Citizen
Máy in hóa đơn Bill Citizen
Máy in hóa đơn Bill Epson
Máy in hóa đơn Bill Epson
Máy in hóa đơn Bill Pos Bank
Máy in hóa đơn Bill Pos Bank

Két Đựng Tiền

Két đựng tiền Casio
Két đựng tiền Casio
Két đựng tiền Casio
Két đựng tiền Casio
Két đựng tiền Maken
Két đựng tiền Maken
Két đựng tiền ProCash
Két đựng tiền ProCash
Két đựng tiền ProCash
Két đựng tiền ProCash